Băng Keo Jumbo

Jumbo băng keo là một sản phẩm băng keo còn nguyên mẫu chưa được phân ra các quy cách cuộn băng keo nhỏ. … Được sản xuất tại những công ty băng keo lớn có khả năng cán keo từ các cuộn màng OPP băng keo lớn.

Jumbo băng keo là gì?

Jumbo băng keo là một sản phẩm băng keo còn nguyên mẫu chưa được phân ra các quy cách cuộn băng keo nhỏ. Thông thường Jumbo băng keo có rất nhiều loại như: Jumbo băng keo trong, Jumbo băng keo đục, màu, Jumbo băng keo mặt…chúng có hình dạng là những cuộn lớn rất nặng. Được sản xuất tại những công ty băng keo lớn có khả năng cán keo từ các cuộn màng OPP băng keo lớn. Nếu là băng keo in chữ thì chúng sẽ được in chữ và logo lên Jumbo băng keo luôn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Băng Keo Jumbo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *